Executive MBA

 • Štúdium naživo - riešite reálne situácie zo svojho manažérskeho života, diskutujete témy, ktoré vás zaujímajú a získavate názory od ostatných spolužiakov a lektorov z praxe
 • Nie ste v tom sami - po celú dobu štúdia ste súčasťou študijnej skupiny, v ktorej spolupracujete a podporujete sa navzájom
 • Kontakty naprieč odborom - zloženie skupiny je pestré, vašimi spolužiakmi môžu byť napríklad manažér z veľkej korporácie, vlastník malej rodinnej firmy, vedúci oddelenia krajského úradu, či projektový manažér, personalista, …
 • Pracujete, žijete a študujete - štúdium je naplánované do dvoch rokov preto, aby ste ho pohodlne zvládali v kombinácii s prácou a rodinou
 • Zamerané na spoluprácu - zlepšíte svoje zručnosti, ako do riešení zapojiť ľudí okolo seba, ako pracovať v tíme a s tímom
 • Zlepšenie manažérskeho štýlu - zdokonalíte sa vo vedení ľudí, v podpore ich motivácie, v práci so spätnou väzbou, v načúvaní, proste vo všetkom, čo patrí do tzv. mäkkých kompetencií manažéra
 • Ucelený pohľad na management - naučíte sa viac zvažovať súvislosti medzi jednotlivými oblasťami managementu, inšpirujete sa v riešení z iných odborov, naučíte sa domyslieť teóriu tak, aby fungovala vo vašej organizácii
 • Viditeľné výsledky - poznatky získané počas štúdia využijete k tomu, aby ste vedeli navrhnúť a úspešne realizovať také zmeny, ktoré naplnia vaše manažérske vízie

Začíname 20. 11. 2020

24
mesiacov
štúdia
16
výučbových
dní
5
praktických
štúdií
1
záverečná
práca

Obsah štúdia

Štúdium Executive MBA sa skladá z piatich hlavných vzájomne previazaných modulov. Každý modul obsahuje niekoľko predmetov. Všetky moduly sú zakončené praktickou prípadovou štúdiou spracovávanou v tímoch 3-4 študentov.

Strategické riadenie

Týmto modulom celé štúdium začína a je zamerané na dlhodobé ciele, ktoré chcete vo svojej organizácii dosiahnuť. Dozviete sa, ako zostaviť víziu a misiu, ako zahrnúť všetky záujmové strany a ako zostaviť a udržovať stratégiu, ktorá bude zohľadňovať kľúčové vplyvy jednak z prostredia (trhu), tak aj z vnútra vašej organizácie. Súčasťou modulu sú aj ďalšie predmety venované napr. leadershipu - manažérskemu štýlu a krízovému managementu.

Marketing a komunikácia

V rámci modulu budete premýšľať na akých zákazníkov sa chcete v rámci svojej organizácie zamerať. Budete sa snažiť pozerať na to, čo robíte, pohľadom zákazníka a domyslieť čím mu môžete byť skutočne užitočný. Taktiež sa zoznámite s tým, ako zvoliť vhodné spôsoby a formy komunikácie vrátane marketingu na internete. Taktiež sa naučíte zostavovať realistické marketingové plány a rozpočty.

Štruktúra a kultúra organizácie

Tento modul je zameraný na vnútorné usporiadanie vašej organizácie. Na základe stanovenej stratégie a marketingového konceptu budete zvažovať použitie vhodnej organizačnej štruktúry, dozviete sa ako do štruktúry začleniť projektové riadenie, či vhodné použitie procesov. Ďalej zohľadníte vhodné rysy firemnej kultúry, toku informácií a zoznámite sa so základmi riadenia väčších organizačných zmien.

Riadenie ľudských zdrojov

V oblasti riadenia ľudských zdrojov sa zoznámite s konceptmi motivácie a ich vzťahom k pracovným výsledkom. Dozviete sa o zásadách stanovenia výkonu, hodnotenia a odmeňovania ľudí. Ako plánovať a riadiť dlhodobý profesijný a osobný rozvoj, zoznámite sa s problematikou náboru a adaptácie pracovníkov. To celé zavŕšite personálnym plánovaním a základmi personálnej administratívy.

Finančné riadenie

V rámci finančného riadenia preberiete hlavné princípy finančného riadenia organizácie z pohľadu manažéra. Porozumiete hlavným finančným nástrojom a výkazom. Naučíte sa ako zostavovať finančné plány a rozpočty v nadväznosti na stratégiu, zákazníkov a štruktúru organizácie. Ďalej zistíte, ako najlepšie štruktúrovať manažérske účtovníctvo tak, aby vám pomáhalo v každodennom riadení a rozhodovaní.

Modul Strategické riadenie
Misia, vízia a stratégia
Tvorba stratégie
Leadership
Riadenie zmien
Krízové riadenie
Modul Marketing a komunikácia
Strategický marketing
Taktický marketing
Marketingová komunikácia
Marketingový proces
Digitálny marketing
Modul Štruktúra a kultúra organizácie
Štruktúra organizácie
Procesný prístup
Projektové riadenie
Firemná kultúra
Riadenie informácií
Kybernetická bezpečnosť
Modul Riadenie ľudských zdrojov
Nábor a adaptačný proces
Dlhodobá motivácia a hodnotenie výkonu
Osobný rozvoj
Odmeňovanie
Spolupráca v tíme
Time a stress management
Modul Finančné riadenie
Finančné riadenie pre manažérov
Finančné výkazníctvo
Cashflow a finančná analýza
Manažérske účtovníctvo a controlling
Rozpočtovanie a tvorba business plánov
Podrobné informácie o Executive MBA vám radi zašleme na váš e-mail

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Prečítať
Súhlasím so zasielaním obchodných oznámení. Prečítať

Prečo študovať Executive MBA na LIGS University?

 • Naši absolventi oceňujú individuálny a priateľský prístup
 • Máme viac než 12 rokov skúseností s rozvojom manažérov
 • Naši lektori sú ľudia z praxe a rôznych odborov
 • Máme medzinárodnú akreditáciu ASIC Premier University
 • Získate titul a diplom vydaný americkou univerzitou
 • Umožňujeme splácať školné vo viacerých splátkach bez navýšenia ceny

Referencie

Ing. Tomáš Kolář, MBA

“Štúdium programu Master of Business Administration (MBA) na LIGS University odporúčam všetkým, ktorí majú ambície si zvýšiť kvalifikáciu, získať nové znalosti a zručnosti a spoznať nových kolegov a to všetko veľmi praktickou formou prostredníctvom tútorov prichádzajúcich výhradne z praxe a biznisu.”

Ing. Tomáš Kolář, MBA
Chief Executive Officer (CEO) a Managing Director
LINET spol. s r.o.


Ing. Alena Friedel, MBA

“MBA som chcela študovať už dlho, ale vždy do toho prišlo niečo, kvôli čomu som si vravela „teraz nie“ a stále som to odkladala. Neskôr som videla váš inzerát, pozrela sa na váš web a povedala som si „toto je ono“. Štúdium mi dalo určite veľa, páčila sa mi rôznorodosť predmetov, získala som veľa poznatkov. Štúdium taktiež zahrňovalo písanie prác, čo nebolo jednoduché, pretože človek sa skutočne zamýšľal nad množstvom vecí. Ďalej som stretla veľmi zaujímavých ľudí a spomínam na to rada.”

Ing. Alena Friedel, MBA
HR Director
Volvo Truck Czech s.r.o.


Rostislav Němec, MBA

“Veľmi pozitívne hodnotím odbornosť lektorov, ktorí sú väčšinou profesionáli vo svojom odbore. Obzvlášť som oceňoval formálne i neformálne diskusie a rozhovory, ktoré sme mali možnosť s lektormi pravidelne viesť a to či už pri tutoriáloch, skúškach alebo pri iných príležitostiach. Je veľmi prínosné, ak danú tému môžete prebrať s niekým, kto je z branže ako vy a nie s človekom, ktorý pozná prax iba "z knižiek". Veľkým prínosom pre mňa bola aj skutočnosť, že sa tu samozrejme zoznámite s mnohými ľuďmi z odlišných profesií, s rôznymi názormi, čo viedlo väčšinou k zaujímavým odborným diskusiám.”

Rostislav Němec, MBA
Managing Director for Czech and Slovak Republic
HARIBO CZ/SK

Podmienky prijatia

Čo musíte spĺňať, ako uchádzač o štúdium Executive MBA?

 • Znalosť slovenského alebo českého jazyka
 • Vysokoškolské vzdelanie alebo stredoškolské vzdelanie a manažérsku prax

Pred zahájením štúdia od vás potrebujeme v elektronickej podobe:

 • Vyplnenú prihlášku ku štúdiu
 • Profesijný životopis
 • Kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Cena štúdia

8 400 EUR bez DPH (10 164 EUR vrátane 21% DPH)

Cena je konečná, zahrňuje všetky materiály potrebné ku štúdiu a na ubytovanie a stravu na tutoriáloch.

Platbu je možné bez navýšenia celkovej ceny rozdeliť do viacerých splátok, napr. 8 štvrťročných splátok po 1 050 EUR bez DPH, tj. 1 270 EUR vrátane 21% DPH.

Nezáväzná objednávka štúdia Executive MBA
Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Prečítať
Súhlasím so zasielaním obchodných oznámení. Prečítať